Giấy dán tường Nhật Bản – Lilycolor LL 7001 sắc màu nổi bật

số phần LL-7001
danh mục xuất bản 2022-2025
tiêu chuẩn Chiều rộng 92 cm có thể được bán riêng
lặp lại Dọc 64cm Ngang 92cm
hiệu suất lửa Gần như không cháy (Lớp lửa: 2-3)
chức năng Chống nấm mốc